Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 16937/2019 της 16ης Επιτροπής Προσφυγών

09.04.20

Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 16937/2019 της 16ης Επιτροπής Προσφυγών

Δέχεται την προσφυγή πολίτη Ιράν, του οποίου η αίτηση ασύλου είχε απορριφθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, με το σκεπτικό ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντα περί του σεξουαλικού προσδιορισμού του, οι οποίοι αμφισβητήθηκαν κατά τη πρωτοβάθμια απόφαση, είναι αξιόπιστοι. Ειδικότερα οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντα που υποδηλώνουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του μπορούν να θεωρηθούν ένδειξη αυτό-προσδιορισμού αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του. Ωστόσο, οι αιτούντες που ζητούν τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα με την αιτιολογία ότι είναι ομοφυλόφιλοι και ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα δεν απαλλάσσονται από τη διαδικασία αξιολογήσεως , η οποία πρέπει να γίνεται σε εξατομικευμένη βάση και να περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση της ατομικής καταστάσεως και των προσωπικών περιστάσεών του. Λεπτομερείς ερωτήσεις που αφορούν τις σεξουαλικές δραστηριότητες και ροπές του αιτούντος δεν συνάδουν με τα άρθρα 3 και 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η αποδεικτική τους αξία στο πλαίσιο αιτήσεως χορηγήσεως του καθεστώτος πρόσφυγα είναι αμφισβητήσιμη.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση στο συνημμένο παρακάτω.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα