Αποστολή ΕΣΠ στην Σάμο

29.09.15

Κατά το διάστημα 22/6/2015 – 24/6/2015 πραγματοποιήθηκε αποστολή στο νησί της Σάμου, από μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και συγκεκριμένα μίας δικηγόρου, μίας κοινωνικής λειτουργού και δύο διερμηνέων, στις γλώσσες αραβικά, φαρσί, νταρί και ουρντού.

 

Συμπεράσματα

1.      Αδυναμία των αρχών να διεκπεραιώσουν σύντομα τη διαδικασία καταγραφής των νεοαφιχθέντων, λόγω υποστελέχωσης και απουσίας επαρκούς υποδομής σε υλικοτεχνικό επίπεδο (π.χ. μηχάνημα EURODAC)
2.      Ανεπαρκείς συνθήκες υποδοχής και απουσία συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης εντός του χώρου του Κέντρου Κράτησης
3.      Αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών του συνόλου των νεοαφιχθέτων σε είδη πρώτης ανάγκης με κρατική μέριμνα
4.      Τις βασικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων με χορήγηση ειδών πρώτης ανάγκης καλύπτουν οι ΜΚΟ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
5.      Αδυναμία εντοπισμού του συνόλου των ευάλωτων περιπτώσεων (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι)
6.      Απουσία πρωτοβουλίας της Κεντρικής Διοίκησης να επιληφθεί κεντρικά, συστηματικά και με συντονισμένες ενέργειες των διαφόρων ζητημάτων – προβλημάτων που υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των νεοαφιχθέντων στο νησί
7.      Μετατόπιση της ευθύνης διαχείρισης της κατάστασης από την Κεντρική Διοίκηση στους ΟΤΑ
8.      Εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των ροών, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι οποίες είναι κατά βάση προσφυγικές

 

Δείτε έκθεση για την αποστολή εδώ.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322