Ο οδηγός για τη Μετανάστευση και τα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα τώρα διαθέσιμος και στα ελληνικά

08.09.14

Σήμερα, το ICJ δημοσίευσε την Ελληνική μετάφραση των επαγγελματιών του Οδηγού Νο 6 για τη μετανάστευση και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Οδηγός των επαγγελματιών αναλύει την προστασία που παρέχεται στους μεταναστες από το διεθνές δίκαιο και τα μέσα να το εφαρμόσουμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Ο οδηγός συνθέτει και διευκρινίζει τα διεθνή πρότυπα σε βασικά θέματα, ιδίως:

τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που συνδέονται με τον τρόπο εισόδου των μεταναστών σε μια χώρα και το νομικό καθεστώς τους στη χώρα προορισμού

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις οριοθετήσεις τoυ νόμου για τα δικαιώματα των  προσφύγων  για την απέλαση 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και  το νόμο των δικαιωμάτων των προσφύγων που σχετίζεται με τις διαδικασίες απέλασης

τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις για την διοικητική κράτηση των μεταναστών 

δικαιώματα που συνδέονται με την εργασία 

και δικαιώματα στην εκπαίδευση, στo υψηλότερο επιτεύξιμο επίπεδο υγείας, ικανοποιητικής στέγασης,  τροφής και στην κοινωνική ασφάλιση.

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ

Κατεβάστε χρήσιμο Νομικό υλικό εδώ

 

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322