Νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα πληροφοριών σχετικά με το θέμα του ασύλου!

08.07.13

8/7/2013

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles -ECRE), σε συνεργασία με το Hungarian Helsinki Committee, την οργάνωση  Forum Réfugiés-Cosi και το  Irish Refugee Council δημιούργησαν μία ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί ως βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το άσυλο, με τίτλο «Asylum Information Database (AIDA)», στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ένταξη και Μετανάστευση (European Programme on Integration and Migration -EPIM).

 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε νομικούς, φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα ενημέρωσης, ερευνητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό και έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης των αιτούντων άσυλο στα 14 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), μέσω εκθέσεων των κρατών, συγκριτικών δεικτών, τοπικών ειδήσεων, κ.ά.

Οι εκθέσεις των κρατών παρέχουν μια επισκόπηση των βασικών πτυχών του νομικού πλαισίου και της πρακτικής σε σχέση με τους τρεις τομείς της έρευνας που διεξήχθη από εμπειρογνώμονες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές θα επικαιροποιούνται  κάθε έξι μήνες, ενώ το πεδίο τοπικών ειδήσεων στη νέα ιστοσελίδα θα προβάλλει τις σημαντικές εξελίξεις που θα λαμβάνουν χώρα στο μεσοδιάστημα στις  χώρες αυτές. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης ένα συγκριτικό μηχανισμό για το άσυλο, παρέχοντας μια αρχική συνοπτική εικόνα για τις 14 χώρες πάνω σε προ-επιλεγμένα θέματα, με βάση μια σειρά δεικτών.

Επιπροσθέτως, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς τις επίσημες θέσεις του ECRE και των μελών του, πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και άλλα στοιχεία σχετικών συγκριτικών μελετών σχετικά με το άσυλο.

Διαβάστε την έκθεση της Ελλάδας, στην σύνταξη της οποίας μετείχε δικηγόρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες  εδώ: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322