Σχόλιο επί των Προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα επί της υπόθεσης C-134/23

10.07.24

 

«Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες», «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο»
κατά του Υπουργού Εξωτερικών και Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
 
Στις 13 Ιουνίου 2024 δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Priit Pikamäe επί του προδικαστικού ερωτήματος που υπέβαλλε το Συμβούλιο της Επικρατείας προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικά με το ζήτημα εάν μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικά ασφαλής για αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 της οδηγίας 2013/32, όταν έχει στην πραγματικότητα αναστείλει, γενικώς και χωρίς να προβλέπεται προοπτική μεταβολής της στάσης αυτής, την επανεισδοχή των εν λόγω αιτούντων στο έδαφός της.
 
Διαβάστε ολόκληρο το σχόλιο εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322