Η Διοικητική Κράτηση Ως Βασική Επιλογή. Πώς η Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικεύει τη διοικητική κράτηση των μεταναστών.

03.12.21
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα