Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσβαση των μεταναστών στη δικαιοσύνη

08.11.21

 

στα ελληνικά το εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου FAIR PLUS project για θέματα πρόσβασης των μεταναστών στη δικαιοσύνη.

Το υλικό χρησιμεύσει ως υποστήριξη και βασική πληροφόρηση για δικαστές και δικηγόρους κατά τη λήψη αποφάσεων ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων.

Το FAIR PLUS project (Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical training for Lawyers and jUdgeS) υλοποιήθηκε το 2018-2021 από τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών ICJ-EI (International Commission of Jurists – European Institutions) με εθνικούς εταίρους το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες -Greek Council for Refugees και το Forum for Human Rights στην Τσεχία, το Immigrant Council of Ireland στην Ιρλανδία και το Scuola Superiore Sant’Anna στην Ιταλία. Το έργο χρηματοδοτείται από το European Union’s Justice Programme (2014-2020).

 

Διαβάστε όλο το υλικό σε 4 γλώσσες : (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και τσεχικά) στην ιστοσελίδα :

https://www.icj.org/europe-training-materials-on-access-to-justice-for-migrants/

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα