Παρατηρήσεις νομικών οργανώσεων επί του Σχεδίου Νόμου "Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών"

30.06.21
Το παρόν κείμενο συνοψίζει τις παρατηρήσεις των νομικών οργανώσεων Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), HIAS Ελλάδος και Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC) επί του κατατεθέντος σε δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εκ νέου μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένα μόνο έτος μετά τις τροποποιήσεις που θεσπίστηκαν με τον Ν 4686/2020. 
 
Οι οργανώσεις παραθέτουν αναλυτικό σχολιασμό επιλεγμένων ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου, με έμφαση στις επιπτώσεις αυτών στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, συνοδευόμενο από προτάσεις τροποποίησης των επίμαχων διατάξεων για τη διασφάλιση της συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με το εν ισχύ διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Διατυπώνουν, επίσης, προτάσεις για για την επίτευξη της αναγκαίας εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο.
 
Διαβάστε το κείμενο των παρατηρήσεων εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα