Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΣΠ & της Oxfam για τη Λέσβο_Οκτώβριος 2020

22.10.20

Διαβάστε το Bulletin Οκτωβρίου της Oxfam εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322