Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΣΠ & της Oxfam για τη Λέσβο _ Σεπτέμβριος 2020

11.09.20

Διαβάστε το bulletin εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322