ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

11.06.19
Διαβάστε την έκθεση του ΕΣΠ στο πλαίσιο εκτέλεσης της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση MSS…
Σελίδα 2 από 2
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322