Συμβολή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στο σχέδιο κοινής δήλωσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Αναγκαστικές Εξαφανίσεις μικρής διάρκειας

17.08.23
Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Επιτροπής για τις Αναγκαστικές Εξαφανίσεις (CED) και της Ομάδας Εργασίας για τις Αναγκαστικές ή ακούσιες Εξαφανίσεις (WGEID), η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσαν η CED και η WGEID, στο πλαίσιο του καταστατικού του ΕΣΠ και με βάση την εμπειρία του ΕΣΠ στην Ελλάδα.
 
Διαβάστε τα σχόλια του ΕΣΠ εδώ
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα