Κοινή Επιστολή στον ΟΗΕ για τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα

19.06.23

Με κοινή επιστολή τους προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 19 Ιουνίου 2023, 194 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το ΕΣΠ, ζητούν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, διεθνούς μηχανισμού για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα.

"Yπό το πρίσμα της κλίμακας, της σοβαρότητας και του παγκόσμιου χαρακτήρα της αποτυχίας σεβασμού, προστασίας και εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων, ανεξαρτήτως μεταναστευτικού καθεστώτος", κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου διεθνούς μηχανισμού, "που θα αναλάβει μια παγκόσμια έρευνα για τους θανάτους, τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που μετακινούνται, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των επαναπροωθήσεων και των ομαδικών απελάσεων, και που θα συμβάλει στη λογοδοσία και την αποκατάσταση των θυμάτων και των οικογενειών τους".

Διαβάστε την κοινή επιστολή εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα