Έκθεση του ΕΣΠ προς την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων με αφορμή την 67η συνεδρίαση στη Γενεύη

29.07.19

Δείτε την έκθεση του ΕΣΠ προς την Επιτροπή εδώ:  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GRC/INT_CAT_CSS_GRC_35375_E.pdf

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα