ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

04.02.21
Με κοινή αναφορά τους σχετικά με τις πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων απαντούν 6 οργανώσεις στην…
25.10.20
Διαβάστε τις παρατηρήσεις του ΕΣΠ για την υπόθεση MSS ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου…
29.07.19
Δείτε την έκθεση του ΕΣΠ προς την Επιτροπή εδώ: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GRC/INT_CAT_CSS_GRC_35375_E.pdf
11.06.19
Διαβάστε την έκθεση του ΕΣΠ στο πλαίσιο εκτέλεσης της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση MSS…
11.06.19
Διαβάστε την έκθεση του ΕΣΠ στο πλαίσιο εκτέλεσης της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση MSS…
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα