Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Μαθημάτων Γλωσσών ΠΥΞΙΔΑ 2024

Πρόγραμμα Μαθημάτων


ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΞΙΔΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

   
ΩΡΑ / ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 11.30 GREEK ΜΙΧ
ADULTS

 

 GREEK ΜΙΧ
ADULTS 
   
11:30 - 13.00   GREEK A1
ADULTS
GREEK A2
ADULTS
  GREEK A2
ADULTS
12:00 - 13:30  GREEK A1
ADULTS
 

GREEK A0+
ADULTS

 

GREEK A0+
ADULTS

13:00 - 14:30 ENGLISH A2
ADULTS
ENGLISH A1
ADULTS
ENGLISH A1
ADULTS
ENGLISH A2
ADULTS

 

14:00 - 15:00   GREEK A0
ADULTS
   

 GREEK A0
ADULTS

15:00 - 16:00   GREEK Β1
ADULTS
   

 GREEK Β1
ADULTS

15:30 - 17:00   CHILDREN 6-9   CHILDREN 6-9

CHILDREN
THEATER

17:00 - 18:30 TEENAGERS  CHILDREN 9-12 TEENAGERS CHILDREN 9-12

TEENAGERS
THEATER

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Ελληνικά για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Α0, Α1, Α1+, Α2, Α2+ και Β1.

 

Στην ΠΥΞΙΔΑ τα μαθήματα των Ελληνικών χωρίζονται με αναφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Α1, Α2, Β1, Β2) αλλά και στη βάση ειδικών χαρακτηριστικών των μαθητών και των αναγκών τους. Η ένταξη σε τμήμα γίνεται ύστερα από γλωσσική και εκπαιδευτική αξιολόγηση των παιδιών ή ενηλίκων σε ατομική βάση.

Τα μαθήματα διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα. Το περιεχόμενο των μαθημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τα γλωσσικά επίπεδα των παιδιών ή ενηλίκων. Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινές και απογευματινές ώρες. Η διδακτέα ύλη έχει εμπλουτιστεί με πρωτότυπο ασύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να βρουν οι μαθητές μας σε εκπαιδευτική πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε. Στην Πυξίδα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και ασυνόδευτοι ανήλικοι από Δομές Φιλοξενίας στην Αττική, όπου θα συμμετέχουν σε ολιγομελή, διακριτά τμήματα παιδιών και εφήβων.

 

"Το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ παίρνει μέρος στο έργο «Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση (ACE-All Children in Education)». Το Πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σειρά εταίρων, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες." Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική εκπαίδευση, μέσω της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων, με έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας της γλώσσας (ελληνικά και αγγλικά), καθώς και στον επιστημονικό και ψηφιακό εγγραμματισμό.
  • Παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στο σπίτι για τις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις των μαθητών, με στόχο την αποφυγή του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
  • Εισαγωγή στον πυρήνα της παρέμβασης δραστηριοτήτων όπως: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή (SEL), ψυχοκοινωνική υποστήριξη (PSS), εκπαίδευση του πολίτη, δεξιότητες ζωής και μεταγνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης, για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αυτονομία των μαθητών.
  • Έμφαση στη σχολική ετοιμότητα των μαθητών ηλικίας 7-18 ετών, ώστε να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις για τη μελλοντική εκπαιδευτική ένταξη και πρόοδο.
  • Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε παιδιά που έχουν ανάγκη από κοινωνικούς επιστήμονες και παιδοψυχολόγους.

 

Α0 Ελληνικά για αρχάρια παιδιά 6-12 που δεν φοιτούν στο Δημόσιο Σχολείο

Πρόγραμμα μαθησιακών δραστηριοτήτων πρώτου εγγραμματισμού στα ελληνικά, για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου, που συναντούν εμπόδια και δυσκολίες και είτε είναι εν αναμονή της εγγραφής τους στο δημόσιο σχολείο, είτε έχουν εγγραφεί πολύ πρόσφατα και δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το επίπεδο της τάξης τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης απλές συνομιλίες στα ελληνικά, στοιχειώδεις δεξιότητες αρίθμησης, εξοικείωση με ένα βασικό λεξιλόγιο με έμφαση σε αυτό του σχολείου, καθώς και άλλες δραστηριότητες γνωριμίας με στόχο την κοινωνικοποίηση, δημιουργικές δραστηριότητες και ρουτίνες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.

Ωστόσο, στη περίπτωση που ένας μαθητής παρουσιάσει γρήγορη πρόοδο ή αντίθετα μεγάλη δυσκολία για ενσωμάτωση στο υπάρχον τμήμα, στο οποίο βρίσκεται, πραγματοποιείται η μεταφορά του σε κάποια άλλη τάξη, που να ταιριάζει περισσότερο στο δικό του εκπαιδευτικό προφίλ και επίπεδο.

Α0-Α1 Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών.

Στόχος μας σε αυτό το επίπεδο είναι η κατάκτηση ενός Στοιχειώδους Επίπεδου (Breakthrough Α1). Απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές εγγεγραμμένους στο δημόσιο σχολείο, που δε γνωρίζουν Ελληνικά. Εστιάζει στη διδασκαλία της ελληνικής αλφαβήτου (ανάγνωση και πρώτη ικανότητα για γραφή απλών ή διδαχθέντων λέξεων), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό στο περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής.

Α1+ Μαθήματα Ελληνικών  για μαθητές που έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικών και διέκοψαν τη φοίτησή τους από το σχολείο, λόγω προσωπικού κωλύματος. Το πρόγραμμα προσεγγίζει και μαθητές που έχουν καλό επίπεδο προφορικής παραγωγής και κατανόησης, αλλά υπολείπονται ασύμμετρα στο γραπτό λόγο ή/και την γραμματική. Είναι σημαντικό να αφομοιωθούν και να κατανοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τα βασικά γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας.

Α2- Α2+ Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών  με στόχο την εμπέδωση και επέκταση δεξιοτήτων επιπέδου Α1-Α1+, ώστε να επιτευχθεί  προσέγγιση και κατάκτηση του Εισαγωγικού Επιπέδου (Waystage Α2-Α2+). Απευθύνεται σε μαθητές που γνωρίζουν πλήρως το βασικό λεξιλόγιο και αποσκοπεί στην επέκτασή του και στην εμπέδωση ορθογραφημένης γραφής, την εμπέδωση βασικής γραμματικής και στην επέκταση σε νέα γραμματικά φαινόμενα. Επίσης, δίνεται έμφαση σε αυθεντικά κείμενα και διαλόγους, και σε γέφυρες με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (λαμβάνοντας και χαρακτήρα ενισχυτικής διδασκαλίας).

Β1 Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Ελληνικών με στόχο την προσέγγιση επιπέδου Β1 για προχωρημένους μαθητές της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο Β1 είναι το πρώτο της σειράς των έξι επιπέδων γλωσσομάθειας, που καθιστά τον μαθητή γλωσσικά ανεξάρτητο και μπορεί να θεωρηθεί κομβικό σημείο.

Βασικός στόχος είναι η κατάκτηση της ικανότητας να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών, για τις οποίες, η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη.

Οι ομάδες των μαθητών της ΠΥΞΙΔΑΣ που πλησιάζουν το επίπεδο Β1, ενισχύονται με επιπλέον και πιο σύνθετο υλικό, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας.

 

Ελληνικά για εφήβους 13-17

Οι εκπαιδευτικοί της ΠΥΞΙΔΑΣ υποστηρίζουν τους εφήβους μαθητές στα μαθήματα του δημοσίου σχολείου, ενώ παράλληλα δουλεύουν τις δυσκολίες και τα κενά, τα οποία εντοπίζονται. Οι μαθητές ενισχύονται στην ύλη της ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικής και Ιστορίας. Σε αυτή την ηλικία τα μαθήματα είναι αρκετά υποστηρικτικά σε αυτά του σχολείου, προσφέροντας επιπλέον ενισχυτικό εκπαιδευτικό υλικό.

 

Μη Τυπική Εκπαίδευση στο Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ

Εκτός από τη διεξαγωγή μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας, τα μαθήματα περιλαμβάνουν και δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω βιωματικής μάθησης και ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  με στόχο την ψυχοεκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών. Για παράδειγμα, δραστηριότητες που στοχεύουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.  Εργαστήρια Φιλαναγνωσίας με την πλούσια συλλογή της πολύγλωσσης  βιβλιοθήκης της ΠΥΞΙΔΑΣ και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών με tablets χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα ‘THESAURUS’. Τέλος, στόχος του Κέντρου είναι η συμμετοχή των παιδιών και σε ομαδικά εργαστήρια συναισθηματικής νοημοσύνης.

 

Τμήματα Αρχαρίων Ενηλίκων με στόχο την κατάκτηση ενός στοιχειώδους επίπεδου Ελληνικών. Τα τμήματα απευθύνονται σε ενήλικες, που δε γνωρίζουν Ελληνικά. Εστιάζει στη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου (εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής), στην κατάκτηση καθημερινών συνομιλιών και βασικών δεξιοτήτων προφορικής συνεννόησης, και σε ένα πρώτο προσανατολισμό κι επικοινωνία με το περιβάλλον της ελληνικής γραμματικής.

 

Αγγλικά σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece

Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages) του Deree – The American College of Greece, και ύστερα από διαπιστωτικό test λειτουργούν ανά περιόδους  στην ΠΥΞΙΔΑ τμήματα αγγλικών ενηλίκων και ανηλίκων, στα οποία διδάσκουν εθελοντικά καταρτισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές-εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές και απογευματινές ώρες.

 

Επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις.

Εξυπηρετούμενοι/ες της ΠΥΞΙΔΑΣ ενημερώνονται και βοηθούνται στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή αλλοδαπών στα πανεπιστήμια, καθώς και στην εγγραφή τους σε εσπερινά ΕΠΑΛ με τάξεις υποδοχής, προκειμένου να επωφεληθούν των σχετικών ευκαιριών, αλλά και για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

 

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού 

H ΠΥΞΙΔΑ προσφέρει εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά και εφήβους κάθε Παρασκευή 15:30 - 18:30. Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους αλλά και να βρουν την δική τους θέση μέσα σε αυτόν. Όλα ξεκινάνε από ένα ερέθισμα, μία κίνηση, ένα άγγιγμα, έναν αυτοσχεδιασμό, και μέσω αυτού οδηγούνται στην δραματοποίηση μιας φανταστικής ιστορίας που δίνει χώρο στα παιδιά να εκφραστούν για απολύτως αληθινά ζητήματα που μπορεί να τα απασχολούν στην καθημερινότητα τους. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ τους και μιας ασφαλής κοινότητας όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε και όλοι ανήκουμε και γινόμαστε αποδεκτοί όπως ακριβώς είμαστε. 

 

Κοινωνική Υποστήριξη

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΠΥΞΙΔΑΣ υποστηρίζει τις οικογένειες με τις εγγραφές των παιδιών στην Δημόσια Εκπαίδευση, παρέχοντας και όπου κρίνεται αναγκαίο Συμβουλευτική Υποστήριξη στις οικογένειες, παραπομπές για ιατρικά ζητήματα καθώς και follow-ups με τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Παιδοψυχολογική Υποστήριξη

Στην ΠΥΞΙΔΑ παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, για παιδιά 4 έως 17 ετών και τους γονείς τους. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται : διαγνωστικός έλεγχος και εκτίμηση των αναγκών κάθε παιδιού και  οικογένειας, ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης, ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης με σκοπό την βελτίωση της κοινωνικοποίησης, την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και συμβουλευτική γονέων. Τέλος, πραγματοποιούνται παραπομπές και συνεργασία με εξωτερικές μονάδες υγείας και άλλους  φορείς ψυχικής υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Η διεπιστημονική συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τους εκπαιδευτικούς της ΠΥΞΙΔΑΣ, αποτελεί αναγκαιότητα, για την εφαρμογή  εξατομικευμένου  πλάνου παρέμβασης για το κάθε παιδί και την κάθε οικογένεια. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη της HumanRights360 και Fidelity Charitable.

 

Εργασιακή Συμβουλευτική

Το Γραφείο Απασχόλησης της ΠΥΞΙΔΑΣ “Cosmos Employment Hub” εξακολουθεί να συνδέει τους επωφελούμενους του ΕΣΠ με την αγορά εργασίας, μέσω της μεγάλης λίστας εργοδοτών που διατηρεί και αυξάνει διαρκώς, και να παρίσταται όταν κρίνεται αναγκαίο σε όλα τα βήματα της προετοιμασίας των υποψήφιων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του ατόμου για την συνέντευξη και τη συνεννόηση με τους εργοδότες. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Trafigura πραγματοποιείται εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την εργασία – pro employment preparation, που περιλαμβάνει μαθήματα Employment Greek για ενήλικες που έχουν ήδη κατακτήσει το Α1 επίπεδο στην ελληνική γλώσσα, εργασιακή συμβουλευτική και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αρωγοί της προσπάθειάς μας είναι το Dutch Council for Refugees και η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευαισθησία που έχουν επιδείξει στηρίζοντας το έργο του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ.

 

Helping Hands Joined

To εθελοντικό πρόγραμμα Helping Hands Joined έχει καθαρά ενταξιακό χαρακτήρα και περιλαμβάνει ξεναγήσεις στην πόλη των Αθηνών σε πρόσφυγες από Έλληνες εθελοντές. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να πάρουν μέρος και οικογένειες, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα περιήγησης στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, καθώς και να συμμετάσχουν στα camps που οργανώνει η εκπαιδευτική ομάδα της ΠΥΞΙΔΑΣ. Η τελευταία αυτή δράση γίνεται στο πλαίσιο του “THESAURUS II- Engaging the Community”, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Alta Mane.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322