Κοινωνική Υποστήριξη

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΠΥΞΙΔΑΣ επικεντρώνεται στη συμβουλευτική ατόμων και οικογενειών  ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι επωφελούμενοι υποστηρίζονται σε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία που προκύπτει από τα αιτήματά τους. Συγκεκριμένα, Κοινωνικός/ή Λειτουργός αξιολογεί τα αιτήματα τοποθέτησης των ανήλικων μελών της οικογένειας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και καθοδηγεί τις οικογένειες ως προς τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο. Επιπλέον, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως συνεννοήσεις με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας και τους διευθυντές των σχολείων αλλά και παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους δασκάλους, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συστηματική και ανεμπόδιστη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο. Λειτουργεί ακόμα συμβουλευτικά προς στις οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους καθώς και Σχολή Γονέων για τη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΠΥΞΙΔΑΣ. Στόχος της Σχολής Γονέων είναι η ομαλή ένταξή των γονέων στο κοινωνικό σύνολο, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη τους από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα καθώς και η προσωπική ενδυνάμωση τους μέσω της ανάδειξης των προοπτικών που έχουν στην ελληνική κοινωνία.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322