Ξέρετε τι έχουν περάσει οι πρόσφυγες;

13.04.14

Οι "θεωρήσεις" διαβατηρίου ενός πρόσφυγα.

Media

Ξέρετε τι έχουν περάσει οι πρόσφυγες;
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322