Επισκέψεις σε μουσεία για οικογένειες και παιδιά που συνοδεύονται από υπεύθυνους δομών

05.06.24

Βρείτε το πρόγραμμα των επισκέψεων στα μουσεία παρακάτω

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322