Το Διαπολιτισμικό Κέντρο του ΕΣΠ ΠΥΞΙΔΑ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996 ύστερα από την έκκληση προσφύγων και των οικογενειών τους, οι οποίες υπέφεραν από κοινωνική απομόνωση και ένιωθαν αποκλεισμένες από την ελληνική κοινωνία.

Η προσέγγιση της ΠΥΞΙΔΑΣ εστιάζει στην ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου και της οικογένειας, και πλαισιώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών, προκειμένου να συμβάλει μέσω των υπηρεσιών και των προγραμμάτων της στην ένταξη των προσφύγων και των ευάλωτων  μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου υπάγονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:

 

Περισσότεροι από 35 εθελοντές και φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, βοηθούν κάθε χρόνο στο έργο της ΠΥΞΙΔΑΣ, που υποστηρίζει ετησίως περισσότερους από 1.500 πρόσφυγες και ευάλωτους μετανάστες.

 

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322