ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό προμηθειών που αφορά, τόσο στην παροχή υπηρεσιών, όσο και στην εκτέλεση έργων ή προμήθειας ειδών προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων και η αποτελεσματικότερη υποστήριξη σε πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις συναλλαγές και ο υγιής ανταγωνισμός. Το ΕΣΠ έχει πιστοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ως «Pre-Qualified for Procurement Status With National Scope» για τις διαδικασίες προμηθειών που ακολουθεί και εφαρμόζει.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter