ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2017 Βαλκανικός διάδρομος - ένα μονοπάτι για την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Βαλκανικός διάδρομος - ένα μονοπάτι για την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017
Περίοδος υλοποίησης: 01.08.2016 έως 31.12.2017
Συνεργάτες:
 • Interkulturelles Zentrum (IZ)
 • Centre for Peace Studies (CPS)
 • Asylum Protection Centre
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Legal-informational centre for nongovernmental organisations (PIC)
 • Legis 
 • Asylkoordination Austria
 • Hungarian Helsinki Committee
 • Arts and Human Rights Organisation
Χρηματοδοτικός μηχανισμός: Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation
Χώρα εφαρμογής: Αυστρία, Κροατία, Σερβία, Ελλάδα, Σλοβενία, ΦΥΡΟΜ, Ουγγαρία
Στόχοι: Το προτεινόμενο πρόγραμμα επανεξετάζει τις πρωτοβουλίες αυθόρμητης πολιτικής συμμετοχής που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής προσφύγων των Βαλκανίων και διερευνά, αν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής και να βοηθήσουν στην προώθηση ιδεών ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Διερευνά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βάση τους για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης που απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Επιπλέον, το έργο επιχειρεί να υποστηρίξει τη δυναμική της συμμετοχής του πολίτη αξιολογώντας τις ανάγκες υποστήριξης των πολιτικών πρωτοβουλιών και των εθελοντών προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συμβολής τους στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των αναγκών μέσω διαφόρων προγραμμάτων και στρατηγικών της ΕΕ.
Δραστηριότητες:
 • Ερευνητική εργασία
 • Συνάντηση γνωριμίας των εταίρων
 • Δραστηριότητες ανά συνεργάτη
 • Συνάντηση των εταίρων
 • Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα:
 • Διεξαγωγή έρευνας, ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών επί των τοπικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια
 • Ταυτοποίηση των ΜΚΟ και των φορέων που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν ειδικές δραστηριότητες/ πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Ανάδειξη των θεματικών που κυριαρχούν ώστε να διαφανεί εάν αυτές είναι σχετικές με τις αληθινές ανάγκες των προσφύγων/ αιτούντων άσυλο
 • Ανάδειξη των θεμάτων που κυριαρχούν σε κάθε χώρα
 • Ανάδειξη των τρόπων μέσω των οποίων τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι στρατηγικές μπορούν να υποστηρίξουν το κίνημα αλληλεγγύης
Αναφορές:

Balkan Refugee Trail – A pathway for European Solidarity

Implementation of activities

Check the project's progress final report

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter