ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2017 Παρεμβάσεις Νομικής Βοήθειας στην Κω και τη Λέρο

Παρεμβάσεις Νομικής Βοήθειας στην Κω και τη Λέρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017
Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017
Συνεργάτες: Medecins Sans Frontieres - Ελληνικό Τμήμα και Mercy Corps Hellas
Χώρα εφαρμογής: Ελλάδα
Στόχοι: Παροχή νομικής βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Κω και τη Λέρο.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής στήριξης στους δικαιούχους μέσω:
 • Προσδιορισμός των πιθανών δικαιούχων από το ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων για τον προσδιορισμό της κατάστασης του πρόσφυγα και παραπομπή στις υπηρεσίες κοινωνικής, ιατρικής και ψυχικής υγείας που παρέχονται από τα τους συνεργάτες του προγράμματος.
 • Νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια προς τους δικαιούχους σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου, ενδεικτικά:
  • παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  • βοήθεια για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου,
  • παρουσία και παρεμβάσεις κατά τη συνέντευξη,
  • επεξεργασία γραπτών δηλώσεων ή / και συμβουλών πριν από τη συνέντευξη, προσφυγές κατά αρνητικών αποφάσεων,
  • παρακολούθηση της διαδικασίας ασύλου και αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
  • παροχή βοήθειας για την επανέναρξη της διαδικασίας ασύλου που έχει διακοπεί,
  • υποστήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η αρχικά προβλεπόμενη κατάσταση, να αμφισβητηθεί η κράτηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών κοκ.
 • Νομική συμβουλευτική σε επιλεγμένα ζητήματα ενσωμάτωσης.
Αποτελέσματα:
 • Οι νομικές ανάγκες στην Κω και στη Λέρο αντιμετωπίζονται με ποιοτικό τρόπο,
 • Οι συνεργάτες λαμβάνουν από «πρώτο χέρι» πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και πρακτικές στο πεδίο, για σκοπούς παρακολούθησης και υπεράσπισης θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter