ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2017 Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017-30/06/2017
Συνεργάτης: Danish Refugee Council
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Λέσβος
Στόχοι: Να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων μέσω ενός προγράμματος που θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, παρέχοντας τους τις υπηρεσίες που δικαιούνται.
Δραστηριότητες:
  • Παροχή ατομικής νομικής υποστήριξης
  • Παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και συνέχισης της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένων της καταχώρησης αιτήσεων ασύλου και προετοιμασίας για συνεντεύξεις, ενστάσεων, μεταγενέστερων αιτήσεων, διαδικασίας επανένωσης οικογένειας μέσω Δουβλίνου, ακυρώσεων κλπ.
  • Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας νομικής βοήθειας στη Λέσβο, λήψη παραπομπών υποθέσεων που παραπέμπονται στην ηπειρωτική χώρα για παρακολούθηση των υποθέσεων και για την άσκηση δικαστικών διαδικασιών, όταν αυτό προκύπτει.
Αποτελέσματα: Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν πρόσβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Παροχή νομικής συνδρομής σε άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter