ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2016 Παροχή νομικών πληροφοριών, Συμβουλευτικής και στήριξης σε άτομα που που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Αττική και Λέσβο

Παροχή νομικών πληροφοριών, Συμβουλευτικής και στήριξης σε άτομα που που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Αττική και Λέσβο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016
 Περίοδος υλοποίησης:

1/6/2016 – 31/10/2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

 

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Danish Refugee Council

 Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, εστιάζοντας σε δικαιώματα για το άσυλο και σε κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠ προτείνει ένα σχέδιο το οποίο θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες προστασίας που τους αξίζουν. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προτεινόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται παρακάτω. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και που διαμένουν στην Αττική, τη Λέσβο και τη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις συνθήκες κράτησης στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές. Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται ξεκίνησαν άμεσα, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του έργου.

 Δραστηριότητες:

1. Παροχή πληροφοριών, νομικών συμβουλών και υποστήριξης: Μετά από μια αρχική περίοδο παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών θα χορηγείται περαιτέρω εξατομικευμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένων πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς και η πρόσβαση στις διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών και διαδικασίες μετεγκατάστασης που θα πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Προτεραιότητα δίνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων, ευάλωτες οικογένειες, άτομα με κινητικά προβλήματα ή / και ειδικές ανάγκες υγείας.

 Αποτελέσματα:

 

1. Παροχή πληροφοριών, νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης στη Λέσβο

 

Στοχευμένες νομικές πληροφορίες (1.680 άτομα).

 

Νομικές συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και της επανένωσης των οικογενειών στη Λέσβο (650 άτομα).

 

Παροχή νομική βοήθεια σε όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (140 άτομα).

 

 

 

2. Παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης σε πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης.

 

Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία επανένωσης του ασύλου και της οικογένειας τις διαδικασίες ασύλου και της επανένωσης των οικογενειών στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης (325 άτομα)

 

Προσφυγές για ανάκληση αποφάσεων κράτησης ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών (10 άτομα)

 

Παροχή νομικής βοήθειας καθ’ όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (40 άτομα).

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter