ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2016 Ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των ΜΚΟ σχετικά με τις εξελίξεις στα «hotspots» της ΕΕ

Ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των ΜΚΟ σχετικά με τις εξελίξεις στα «hotspots» της ΕΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016
 Περίοδος υλοποίησης: 1/3/2016 - 30/5/2017
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Τhe European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Pro-Asyl, the Greek Council for Refugees (GCR) and the Italian Council for Refugees (CIR)

 Χώρες υλοποίησης:

Greece

Κατηγορία:

Dutch Council for Refugees

 Στόχοι:

Με την πρωτοβουλία αυτή του έργου, το  DCR έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση και στη συμμετοχή των ΜΚΟ στις εξελίξεις γύρω από τα λεγόμενα «καυτά σημεία» της ΕΕ και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, με στόχο να εξασφαλιστεί η νομική προστασία και η κατάλληλη στήριξη για τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα αυτή διαδικασία.

 Δραστηριότητες:

1) έρευνα και παρακολούθηση
2) συνηγορία και άσκηση πίεσης
3) ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών ΜΚΟ στην την παροχή νομικών υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης.

 Αποτελέσματα:

Οι δραστηριότητες αυτές θα οδηγήσουν:  

1) στη στήριξη των ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο (μέσω του ECRE) για την έρευνα και την παρακολούθηση των διαδικασιών γύρω από hotspots και τα προγράμματος μετεγκατάστασης.
2) Στην κατάρτιση μιας στρατηγικής των ΜΚΟ για την προστασία των προσφύγων και την υποστήριξή τους  σε σχέση με «hotspots» και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών μεθόδων εργασίας και των διαδικασιών για τη συμμετοχή των ΜΚΟ, και
3) Στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ΕΣΠ, με τη δημιουργία νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής νομική βοήθεια και άλλη υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων εξετάζονται στα «hotspots».

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter