ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2015 Promoting alternatives to detention

Promoting alternatives to detention

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2015
 Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2015 – Μάιος 2016
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

This project has been supported by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative of the Network of European Foundations.

 Στόχοι:

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προωθήσει τη νόμιμη εφαρμογή των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων αντί της διοικητικής κράτησης, η οποία από το δίκαιο επιτρέπεται μόνο ως έσχατο μέσο και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

 Δραστηριότητες:
  • Συγγραφή και διανομή ενός Policy Brief
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Δράσεις αύξησης της κοινωνική ευαισθητοποίησης και advocacy
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της γνώσης επί του θέματος, η βελτίωση των διαδικασιών και η ενίσχυση της ικανότητα των εθνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι οι εναλλακτικές της κράτησης θα εφαρμόζονται συστηματικά. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου αναμένεται να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter