ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2014 Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων

Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014 – Απρίλιο 2016
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχοι: Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των προσφύγων, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους εξ αυτών, μέσω της παροχής αλληλοσυμπληρωματικών υπηρεσιών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και ένταξη των προσφύγων. Η ενδυνάμωση αυτή, θα υποστηρίξει τους πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, και θα επιδιώξει στην αυτονόμησή τους ώστε να αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός που ελλοχεύει, η επικείμενη φτώχεια και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό τους καθεστώς.  
Δραστηριότητες:

Παροχή αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλένδετων δράσεων, ως ένα «πακέτο» με τη μορφή Υπηρεσίας μιας στάσης (ONE STOP SHOP) για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που το κράτος αδυνατεί να παράσχει επαρκώς.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν βασικούς τομείς της ενταξιακής διαδικασίας όπως Κοινωνική Συμβουλευτική, Επαγγελματική συμβουλευτική, Νομική Συνδρομή σε θέματα απόδοσης και ανανέωση ασύλου, Νομική Συμβουλευτική για ενταξιακά θέματα

Το πρόγραμμα αποσκοπεί και σε δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Οι υπηρεσίες του έργου παρέχονται ανώνυμα και δωρεάν, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Αποτελέσματα:

1200 άτομα θα ωφεληθούν Υπηρεσίας μιας στάσης (ONE STOP SHOP) για την ενδυνάμωση και ένταξη των προσφύγων.

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter