ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2013 ENOUGH – ΑΡΚΕΤΑ Για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων ρατσιστικής βίας

ENOUGH – ΑΡΚΕΤΑ Για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων ρατσιστικής βίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2013
Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουάριος 2014
Εταίροι: Γιατροί του Κόσμου
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία: Open Society Foundations - Fund to Counter Xenophobia.
Σκοπός:
  • Εξασφάλιση ολοκληρωμένης υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας και προώθηση της έρευνας για ρατσιστικά εγκλήματα με την επιδίωξη νομικών ενεργειών 
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού για: τις επώδυνες επιπτώσεις του ρατσισμού, την ανάγκη για καταπολέμηση των ρατσιστικών εγκλημάτων και της ατιμωρησίας που τα συνοδεύει 
  • Χάραξη, προώθηση και υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής καταπολέμησης της ρατσιστικής βίας
Δράσεις:
  • Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης και αντιπροσώπευσης, όπως και παροχή δωρεάν ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε θύματα ρατσιστικής βίας 
  • Εκπόνηση και δημοσίευση της πρώτης Επίσημης Εθνικής Αναφοράς σχετικά με την ξενοφοβία και τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα, και προώθησή της σε Συνέδριο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
  • Εθνική εκστρατεία για την ενεργό συμμετοχή του κοινού, και την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του 
  • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική που βρίσκονται σε περιοχές με έντονο το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
Αποτελέσματα:

Υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας σε ιατρικά, κοινωνικά και νομικά θέματα, και πλήρη υποστήριξη υποθέσεων που καταλήγουν στην Εθνική Δικαιοσύνη.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ποικίλων ενδιαφερόμενων κλάδων όπως ΜΚΟ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό για θέματα ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας μέσα από συναντήσεις, εργαστήρια, ένα συνέδριο και εθνική εκστρατεία.

Έκδοση και προώθηση της πρώτης Εθνικής Αναφοράς για την Ξενοφοβία και τη Ρατσιστική Βία 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter