ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2012 Στεγαστική Συνδρομή 2012 – Mέτρο 4.2.2

Στεγαστική Συνδρομή 2012 – Mέτρο 4.2.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2012
Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013
Συνεργάτες:

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Γιατροί του Κόσμου
PRAKSIS

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2012 - Επείγοντα Μέτρα

Προυπολογισμός:

1.200.000€ (Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων - 80%, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - 20%)

Στόχοι:

Υποβοηθούμενη ενοικίασης και ρυθμίσεις και την κάλυψη των βασικών αναγκών για άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας

Δραστηριότητες:
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Ενημέρωση και διασύνδεση με τις Υπηρεσίες, Κρατικές και μη Κυβερνητικές
  • Διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλες οργανώσεις ή κοινότητες
  • Κάλυψη μέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής
Αποτελέσματα:

Το εν λόγω πρόγραμμα στόχο είχε την κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής: στέγαση μέσω επιδότησης ενοικίου ή προσωρινής παραμονής σε ξενοδοχείο και συνδρομή για σίτιση. Επίσης με το ανωτέρω πρόγραμμα αντιμετωπίσθηκαν οι κοινωνικές ανάγκες των υπό βοήθεια ατόμων μέσω της ένταξής τους  στις κοινωνικές υπηρεσίες των φορέων του εταιρικού σχήματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter