ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2012 Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση των Αιτούντων Άσυλο στο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του Ασύλου/ Ελλάδα

Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση των Αιτούντων Άσυλο στο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του Ασύλου/ Ελλάδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2012
Ημερομηνία: Ιανουάριος 2012 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες: -
Χώρα: Έλλαδα
Κατηγορία: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία 
Στόχοι: Δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση των επωφελουμένων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου, διασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτούντων, προστασία και πρόσβαση στις διαδικασίες όλων των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Δραστηριότητες:
  1. Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τα δικαιώματα που παρέχονται στους αιτούντες προστασία, νομική συμβουλευτική και συμβουλές θα παρέχονται απο 6 δικηγόρους πλήρους απασχολήσεως Αθηνών, 3 νεότερους δικηγόρους (ΣτΜ-ασκούμενους?), 2 δικηγόρους στην Ορεστιάδα, 1 δικηγόρο στην Αλεξανδρούπολη και 1 δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη. 
  2. Παροχή πληροφοριών προστασίας και συμβουλών σε γλώσσα κατανοητή στον ενδιαφερόμενο, δια μέσου υπηρεσιών διερμηνείας,
  3. Διασφάλιση/ παροχή νομικής αντιπροσώπευσης στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της κυβερνητικής διαδικασίας,
  4. Παροχή συμβουλευτικής στους τελικώς απορριφθέντες αιτούντες άσυλο σχετικά με τα περαιτέρω ένδικα μέσα
 

 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter