ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2011 Παροχή διεξοδικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο

Παροχή διεξοδικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011
Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες: -
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010 – Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: Εφαρμογή των αρχών και των μέτρων που τέθηκαν στο Κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που σχετίζονται με τους στόχους ενσωμάτωσης.

Στόχοι:
  • Να καταπολεμήσει την περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου
  • Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα των ατόμων στη διαδικασία αίτησης για άσυλο,
  • Να δημιουργήσει ικανές και υποστηρικτικές δομές στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. 
Δραστηριότητες:
  • Νομική υποστήριξη και  υπηρεσίες συνδρομής στους αιτούντες άσυλο που δικαιούνται διεθνούς προστασίας,
  • Κοινωνικές παροχές και άλλες σχετιζόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις,
  • Παροχή πληροφοριών στις τοπικές κοινότητες και εκπαίδευση των τοπικών αρχών και οργανισμών. 
 

 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter