ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2011 Κοινωνική Συνδρομή για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Προσφύγων

Κοινωνική Συνδρομή για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Προσφύγων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011
Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες:
  1. ΕΡΓΟΝ – KEK
  2. ΓΕΦΥΡΑ Ένωση Αφρικανών Γυναικών – Bridge – Union of African Women
  3. Σύλλογος των Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα –  The Community of Afghan refugees and migrants in Greece
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010  - Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: ένταξη των ατόμων της ομάδας-στόχου (αιτούντων άσυλο και προσφύγων) των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και έχει σταθερό χαρακτήρα 

Στόχοι: Βελτίωση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας-στόχου για την ομαλή ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.
Δραστηριότητες:

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής  και ιατρικής βοήθειας καθώς και συμβουλευτικής σε θέματα διαμονής, μέσων διαβίωσης, ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δράση 1: Παροχή συμβουλών και συνδρομής σε θέματα όπως η στέγαση, μέσα διαβίωσης, ένταξη στην αγορά εργασίας και συνδρομή σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δράση 2: Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στην Ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Δράση 3: Δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση (πχ.μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κλπ)  που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου 

Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα, η προσφερόμενη υποστήριξη θα βελτιώσει την κινητοποίηση και τις δυνατότητες των προσφύγων, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση, τη συνδρομή στην επίλυση προβλημάτων, εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις κρίσης, κινητοποίηση των προσφύγων μέσα στο περιβάλλον τους. 

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter