ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΜΗ

Δομή

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σύμφωνα με το Καταστατικό του, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από μέλη της Οργάνωσης και εκλέγεται για μία διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες Οργανόγραμμα του ΕΣΠ είναι το ακόλουθο:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Έχει την ευθύνη τελικής εφαρμογής και τήρησης των κατευθυντήριων οδηγιών του ΔΣ, προτείνει στο ΔΣ στρατηγικές, πολιτικές, στόχους, τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία του ΕΣΠ, συντονίζει/διαχειρίζεται τις διοικητικές δραστηριότητες ΕΣΠ, εκπροσωπεί το ΕΣΠ σε ανώτερο επίπεδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ:

Είναι αρμόδια για την υποδοχή, εγγραφή και κατεύθυνση των εξυπηρετούμενων στα υπόλοιπα τμήματα του ΕΣΠ, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Διανέμει επίσης τους διερμηνείς στα υπόλοιπα τμήματα του ΕΣΠ ανάλογα  με τις ανάγκες.

Περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Αναλαμβάνει τη νομική υπεράσπιση των δικαιωμάτων όσων εξυπηρετούμενων κρίνεται (κατόπιν συνέντευξης που διενεργούν τα στελέχη του τμήματος) ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες προσώπων που το ΕΣΠ προσφέρει νομική συνδρομή, καθώς και άλλες ενέργειες νομικού περιεχομένου ή ενέργειες απευθυνόμενες στον "νομικό κόσμο", που εμπίπτουν στους σκοπούς του ΕΣΠ.

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Αναλαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου οι εξυπηρετούμενοι που υποστηρίζονται από το ΕΣΠ να έχουν έναν πρώτο προσανατολισμό και με την κατάλληλη ψυχοκοινωνική στήριξη να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική πραγματικότητα και να απολαμβάνουν στην πράξη τα κοινωνικά τους δικαιώματα.

Περισσότερα

ΠΥΞΙΔΑ:

Αναλαμβάνει δράσεις διαπολιτισμικού αλλά και μαθησιακού χαρακτήρα, που τελικό σκοπό έχουν τη διευκόλυνση της ένταξης των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ, αλλά και την επαφής τους με τον ντόπιο πληθυσμό με στόχο την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝ:

Είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση πόρων για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του ΕΣΠ. Σκοπός του είναι η προβολή του ΕΣΠ, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση χρηματοδοτών και η αναζήτηση και εξασφάλιση προγραμμάτων χρηματοδότησης.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση του ΕΣΠ αλλά επίσης παρέχει υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες στα υπόλοιπα τμήματα.


Δείτε εδώ το Καταστατικό μας

Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο εσωτερικής λειτουργίας

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter